Håndskriftbeskrivelse

Håndskriftet B77 ejes af Kungliga Biblioteket i Stockholm. Det er i kvartformat og består af 110 pergamentsblade, som er beskrevet på både forsiden (recto-siden, forkortet r) og bagsiden (verso-siden, forkortet v). Indholdet er blandet, som den følgende oversigt over de længere tekster i håndskriftet viser:

  • Erik af Pommerns gårdsret blad 1r-4r
  • Skånske Lov med tillæg blad 5v-59r
  • Erik Glippings vordingborgske forordning fra 1282 (i den skånske form) blad 59r-60v
  • Erik Glippings nyborgske forordning for Skåne fra 1284 blad 60v-64r
  • Skånske Kirkelov blad 64r-68v
  • Helsingborg birkeret blad 69r-74v
  • Gesta danorum blad 76r-92v
  • Uddrag af Rimkrøniken blad 92v-107r

Skriften og sprogformen tyder på, at hovedparten af teksterne er skrevet i perioden 1400-1450, mens Rimkrønikeafsnittet er noget yngre, fra tiden lige efter 1500. Hele vejen igennem er skriften omhyggelig og letlæselig. Afsnit er markeret med rubriktegn, og initialerne bl.a. ved kapitelbegyndelse er skrevet med rødt eller grønt og et enkelt sted, nemlig ved begyndelsen af Skånske Lov, med guld.

Indholdet er overvejende af juridisk karakter, hvortil kommer et større historisk afsnit til sidst. Set fra et moderne synspunkt er det overraskende, at lovstof og historiske værker findes i samme bog, men sammenstillingen er ganske almindelig i vores middelalderhåndskrifter. Begge teksttyper beskrev centrale samfundsforhold, og lovenes ælde kaldte ligefrem på historiske oplysninger om deres oprindelige kontekst.

Gesta danorum følges umiddelbart af et uddrag af Rimkrøniken, der begynder, præcis hvor prosakrøniken slutter, nemlig med fortsættelsen af ærkebiskop Jens Grands dramatiske historie.

Om håndskriftets senere historie ved vi meget lidt. På de sidste blade har Niels Sodi eller Sodigh i Lyngby skrevet om ed i 1578, og en Peder Jensen har indført et par vers og hævdet sin ejendomsret til bogen.

Fra B77 udgiver Studér Middelalder på Nettet Gesta danorum.