Om konejord (Skånske Lov, tillæg III,1)

Indledning

Dette korte fragment supplerer bestemmelserne i Skånske Lovs kapitel 11. Supplementets vigtigste del er at vurderingen af jorden skal foretages af 3-4 mænd udnævnt ved et landsting.

Teksten kendes fra flere andre håndskrifter, og rummer dér flere supplementer til Skånske Lov. Alle tillæg er udgivet i Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene I-VIII, ved Johs. Brøndum-Nielsen, Svend Aakjær, Erik Kroman, Peter Skautrup m.fl., 1933-1961. En oversættelse findes i Danmarks gamle Love paa Nutidsdansk I-III, ved Erik Kroman under medvirken af Stig Iuul, 1945-1948.