Beskrivelse af teksten

Peder Laales Ordsprog (Ghemen, 1506; lemmatiseret) af [Peder Laale]

 
 

Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

e2r<

¶ fusa latex capiti solet ad manicas cito niti

Ho som ladher vatn offwer howeth thet løber snarth i ærmen


Forrige afsnit: (uden titel)