Beskrivelse af teksten

Peder Laales Ordsprog (Ghemen, 1506; lemmatiseret) af [Peder Laale]

 
 

Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

f1v<

Jnter scamna duo labitur anus humo

Mellom thwo sthoolæ faller artz paa iordhe


Forrige afsnit: (uden titel)