Beskrivelse af teksten

Peder Laales Ordsprog (Ghemen, 1506; lemmatiseret) af [Peder Laale]

 
 

Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

Teksten er lemmatiseret. Klik på et af ordene i teksten for at slå det op i Gammeldansk Ordbog.

|l2v Raptu clirotes vt pascitur vnguibus ales

Saa leffwer høffdingh aff rowff som fwgel aff klo


Forrige afsnit: (uden titel)