Abrahams, Marie
1842-1915, født Gammeltoft, gift 1868 med skuespiller og senere teaterdirektør Severin Abrahams