Tycho Brahes skrifter - ny tekstressource

I løbet af 2019 har projektgruppen bag udgivelsen digitaliseret Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs og Gyldendals udgave 15-binds udgave, som udkom i perioden 1913-1929, og herfra udgivet 63 tekster og 349 breve.

Tycho Brahes skrifter er den første større udgivelse på webstedet Dansk Litteratur. Størstedelen af forfatterskabet er offentliggjort, bl.a. de videnskabelige hovedværker De Nova Stella (1573) og Astronomiæ instauratæ mechanica (1598), men også medicinske afhandlinger og et bredt udsnit af Brahes digte. Desuden er 349 breve og brevsamlingen Epistolae astronomicae (1596) udgivet.

Der er desuden etableret en forfatterside med en kort biografi skrevet af Peter Zeeberg.