Bibelen, Første Mosebog (Thott 8,2°) (c.) Chronicon (c.) af Radulphus Niger Eriks Sjællandske Lov (AM 455,12°) (c.) af Flensborg Stadsret (c.) af Genealogia regum Datie (s.) af Sven Aggesen Gesta Danorum (Sthlm. B77) (e.) af Saxo Gesta Danorum (Sthlm. C67) (e.) af Saxo Gravskrift for Jens Andersen Beldenak (c.) af Jens Andersen Beldenak Gravskrift over dronning Kristine (c.) af Anonym Gravskrift over prins Frans (c.) af Anonym Hertug Frederik af Normandi (c.) af Anonym Historia Regum Dacie (s.) af Sven Aggesen Jesu Barndoms Bog (Ghemen) () af Anonym Julemærker (NKS 66,8°) (e.) af Anonym Jyske Lov, fortale (AM 455,12°) (c.) af Jærtegnspostil (Badius 1515) () af Christiern Pedersen Klagedigt (f.) af Jens Andersen Beldenak Kongetal (AM 28,8°) (c.) af Anonym Landegrænse mellem Danmark og Sverige (AM 28,8°) (c.) af Anonym Legendefragmenter (Camb. Add. 3827,1) (c.) af Anonym Lejrekrøniken (c.) af Anonym Lex castrensis sive curie () af Sven Aggesen Ordsprog (NKS 813x,4°) () af Peder Låle Rimkrøniken (Ghemen 1495) () af Anonym Roskildekrøniken (c.) af Anonym Runekrønike (AM 28, 8°, fragment) (e.) af Anonym Rydårbogen (E don. var. 3,8°) (c.) af Anonym Rydårbogen (NKS 606,8°) (e.) af Anonym Sancti Willelmi abbatis vita et miracula (c.) af Anonym Sjællandske Kirkelov (AM 455,12°) (c.) af Skibbykrøniken () af Poul Helgesen Skriftemålsbøn (Sthml. K 48) (c.) af Anonym Skriververs (c.) af Anonym Skånske Kirkelov (AM 28,8°) (c.) af Skånske Kirkelov (fragment, NKS 66,8°) (e.) af Skånske lov (AM 28, 8°) (e.) af Tractatus beati Guillermi (c.) af Anonym Tyrkens Tog til Rhodos (Ghemen) (c.) af Anonym Valdemars lov (AM 455,12°) (c.) af Anonym Vita et passio sancti Canuti (c.) af Ælnoth Vita sancti Canuti (c.) af Anonym