Manuskriptfortegnelse til Diplomatarium Danicum

  1. Bruun Hansen, Peter
fortegnelser Open access 2013-05-05

A

ÅEReg. = Åthskillige Extracte Register uthur Handlingarne hwar uppå Gravationerne äro grundade (1685-87). Stockholm, Kammararkivet.

Århusbogen = E Donatione Variorum 53, 2°, Kgl. Bibl., Kbh.

B

Bartholin = Th. Bartholin Collectanea, E Donatione Variorum 1, 2°, Kgl. Bibl., Kbh.

D

Dueholm klosters brevbog I = AM. 875,4°, Det arnamagnæanske Institut, Kbh.

Dueholm klosters brevbog II = AM. 877,4°. Det arnamagnæanske Institut, Kbh.

E

Esrombogen = E Donatione Variorum 140, 4°, Kgl. Bibl., Kbh.

K

Klevenfeldts Sigilsamling, RA., Kbh.

L

Langebeks Diplomatarium, RA., Kbh.

Ledreborg ms. nr. 6, håndskriftsamlingen på Ledreborg. Fotografi på Kgl. Bibl., ms. phot. 117,2°.

Lundebogen = Registrum ecclesie Lundensis, Sv. RA., fotostatkopi i DSL’s arkiv.

Løgumbogen = Ny kgl. Saml. 811,2° = ms. phot. 45,2°, Kgl. Bibl., Kbh.

O

Odensebogen = De la Gardies Donation nr. 39, Uppsala Univ. Bibl. = ms. phot. 3, 2°, Kgl. Bibl., Kbh.

S

Sorø gavebog = Gl. kgl. Saml. 2485,4° = ms. phot. 75,4°, Kgl. Bibl., Kbh.

Æ

Æbelholtbogen = Additamenta 51,2°, Kgl. Bibl., Kbh.

Ø

Örnhjelms Diplomatarium, Sv. RA., Stockholm.