6 serier

Tycho Brahes skrifter 67
Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi 19
Dansk videnskabshistorie 6
Danske Klassikere 16
Latinsk hyrdedigtning 6
Studér middelalder på nettet 1