Skåningeverset

Indledning

Det korte vers, der i håndskriftet AM 37, 4° står på én linje, kan gengives på moderne dansk som:

    Det skal skåningenes ærlige mænd have:
    de tog aldrig ved (mod?) uret

Skriften er dateret til ca. 1300, og verset er dermed et meget tidligt vidnesbyrd om dansk digtning. Det har en noget anden karakter end det jævnaldrende, bedre kendte vers i Codex Runicus. Over for runeversets drømmende jeg står her skåningenes ærlige mænd, der berømmes for deres retfærdighedssans, dermed synes der også at være større overensstemmelse mellem verset og håndskriftets øvrige indhold (navnlig Skånske Kirkelov og Anders Sunesens latinske version af Skånske Lov) end tilfældet er i runehåndskriftet, hvis ligeledes overvejende juridiske indhold ikke antyder nogen indholdsmæssig forbindelse til runeverset.