Klik på sidetallet i venstre kolonne for at se en faksimile af siden.

3v<

Af arf .I.[1]

Fathær oc mothær æræ syn oc dottær næst at æruæ. syn til ful lot. oc dottær til half lot, Æn of af giftæs sun ællær dottær ællær bathæ. liuænd fathær oc mothær. tha faræ the af bo, sun mæth full |8r lot, oc dottær mæth half lot, allæ æm full lot sum theræ fathær hauær. for utæn fæthærns iorhd, oc the aruæ thær han æruæfdæ sithæn han fich theræ mothær, ællær theræ mothær sithæn hun fich theræ fathær,

Thet kallæ wi alt fæthærns iorth thær fathær atæ førræ æn han fich theræ mothær. ællær mothær atæ fyrræ æn hun fich theræ fathær,

Ængin ut arf æruær nokæt barn i fathærs flæt,

Døør nokæt hans barn utæn fælugh for utæn afkømd, tha æruær fathær oc mothær oc brothær |8v full lot. oc systær half lot, æm wal the thær innæn siti a fathærs flæt swa sum the thær vtæn æræ,

I allæ skialnæth[2] thær mellæ børn kan kummæ oc fathær, tha ær fathær nærmær alt genmælæ.

Æn um nokæt thet barn thær af ær skift fran fathær, oc far thet barn. oc dør thet thær barn hauær fangæt før æn fathær dør. oc kallær fathærfathær a barnæ barn. ællær fathærbrothær ællær fathær systær. at thet hauær meræ fangæt æn thet atæ. tha wæræ thet for mæth tyltær eth oc tuyggi mannæ witnæ. ællær thæs we|9rriænde, um thet ær ænti mø ællær thet ær ey full aldræ. at thet hauær ey meræ fangæt æn thet atæ, Then scal wæriænd thær full aldræth ær oc næst ær[3] then wagh at byrdh with barnæt. thær ey a delæ with thet. for thet skil men thet til. at heriænde ma ey wæræ weriænde,

Æn kallær barnæt til fathær fathær ællær til fathær brothær ællær til fathærsystær. at thes fathær ællær thes mothær fingæ ey alt thet the atæ, tha wæræ oc the foræ mæth the samæ logh thær førræ war mælt, ællær rethæ ut,

Æn um swa kan wæræ at barn far |9v innæn fathærs flæt barn. oc dør thet barn, thær barn hauær fangæt. før æn fathær dør. tha faræ barnæbarn ut af bo mæth then samæ løt thær thes fathær ællær thes mothær sculdæ hauæ takæt, um the hafthæ liuæt.

Æn um swa wel wilies fathær fathær ællær fathær mothær withær theræ barnæ barn. at the wilie giuæ them[4] nokæt. tha mughæ the ey giuæ them[5] meræ æn theræ eghæt barn hørthæ til lotæ.

Æn alt thet thær the fa særluckæ hæfh a i fathærfathærs oc fathær mothærs[6] lifdaghæ. tha aghæ the at |10r waræ with mæth witæ gen fathær brothær oc fathær systær. at thet thær the hauæ i hæfthæ. at thet gaf them theræ fathærfathær ællær theræ fathær mothær. thet sculæ the witæ mæth tylftær eth oc thuyggi mannæ witnæ.

The samæ logh ær oc um mothærfathær oc um mothærmothær withær barnæbarn. the thær før ær um fathærfathær oc fathærmothær mælt.

Ær barn ey til tha ær barnæbarn næst at takæ arf. oc tho swa sum the ær fød af syskinæ til. brothær full lot oc systær half løt. the skiftæ oc swa theræ i mellæ. brothær full lot oc |10v systær half,

Æn ær ey barn til oc ey barnæ barn, utæn ens thæs barn. tha takæ thæt arf. for thet at arf a e fram at gangæ. mæth afkømmænd ær til.

Æn the sculæ skiftæ at man tal æmmykæt kunæ sum man. foræ thet ær gangæ arf.

Far man athælkunæ oc æruær annæt theræ til thusænde mark ællær meræ. oc annæt en marc silfs. tha ær thet til halft fælugh mællæ theræ for utæn iorh.

Then man thær sin kunæ mistær oc hauær han barn mæth sich aftær i fælugh. oc hauær han nokræ the arf ærfd thær ey førræ mæht |11r andræ aruæ bitnæ. tha takæ han them enæ.

Æn af theræ mothær hauær nocræ arf ærfd thær hwærkæ æræ mæth aruæ bitnæ ællær mæth børn myndæ før en hun dør. tha aghæ the børn then arf for lotæs.

Æn um swa warthar at then man thær the børn hauær with then kunæ thær døh ær. hauær nocræ the arf ærfd thær han a ey at skiftæ withær sinæ børn. ællær hans børn hauæ nocræ the arf thær han a ey lot i. oc takær han sich sithæn athælkunæ. oc gør han ey antygh at han læggær sinæ børn i fælugh ællær han mælær |11v foræ sithæn han hauær then kunæ fangæt, innæn sæx ukæ rum. tha wæræ thet alt theræ i mællæn til houæthlot. for utæn iorhd.

Swa ær oc aftær gen of kunæ hauær nokæt barn i fælugh mæth sich. sithæn hænnæ bondæ do. oc æruær hun sithæn ænti fathær æth mothær ællær andræ aruæ. thær hænnæ børn agh ey. ællær hænnæ børn æruæ nocræ the aruæ thær hænnæ høræ ey. oc far hun sithæn man i bo til them. oc gøræ ey theræ weriænde ællær theræ frændær at the læggæ them i fælugh ællær the mæ[7]


Forrige kapitel: Kapiteloversigt
Næste kapitel: Slutningen af kapitel 6