Herman Bangs breve - foreløbig udgave

Breve kan bringe os helt tæt på hverdag og tankegang i fortiden. Herman Bangs breve fastholder glimt af en verden for ca. 125 år siden. Bang var et storbymenneske, og hans intense livsførelse satte sig dagligt spor i breve til en omfattende personkreds af venner, kolleger, forlags- og avisredaktører m.fl.

I Det Kongelige Bibliotek i København opbevares i dag mellem 2.500 og 3.000 breve fra Herman Bang til et par hundrede forskellige modtagere. Kun omkring 250 af disse brevtekster er hidtil blevet gjort tilgængelige i to udvalg, der i bogform udkom for henholdsvis 65 og 98 år siden.

Det er på tide at åbne for flere livlige breve fra Herman Bang!

En foreløbig udgave af Herman Bangs breve er offentliggjort. Udgaven, som bygger videre på Herman Bangs breve til Peter Nansen og Betty Nansen (2016) tæller 1834 breve.

Brevene er udgivet i tekstkritisk udgave og forsynet kommentarer og personnoter.