Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Reformationstiden

Resultater:
Christian 3.s danske Bibel emne: reformationstiden, religion

Christian 3.s danske Bibel (1550) er den første oversættelse af hele Bibelen til dansk. Den omfatter Det gamle Testamente, De apokryfe Skrifter og Det nye Testamente.

Den danske Psalmebog forfatter: Hans Thomissøn, sprog: ældre nydansk, emne: reformationstiden, religion

Hans Thomissøns Den danske Psalmebog indeholder 269 salmer og melodier.

Det kristelige messeembede forfatter: Claus Mortensen Tøndebinder, sprog: da, emne: reformationstiden, religion, messebog

Den første danske salme- og messehåndbog, udgivet 1528.

Håndbog om den rette evangeliske Messe forfatter: Oluf Ulriksen, emne: religion, reformationstiden

empty

Malmøsalmebogen sprog: ældre nydansk, emne: reformationstiden, religion

Malmø-salmebogen er en revideret udgave af Claus Mortensens salmebøger, udgivet af Christiern Pedersen 1533 i Malmø.

Niels Jespersens Graduale emne: reformationstiden, religion

Niels Jespersens Graduale (1573) indeholder kirkeårets salmer og melodier samt liturgiske prosasange på latin med førreformatoriske gregorianske melodier.