Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Reformationstiden

Resultater:
Christian 3.s danske Bibel emne: reformationstiden, religion

Christian 3.s danske Bibel (1550) er den første oversættelse af hele Bibelen til dansk. Den omfatter Det gamle Testamente, De apokryfe Skrifter og Det nye Testamente.

Det kristelige messeembede sprog: da, emne: reformationstiden, religion, messebog

Den første danske salme- og messehåndbog, udgivet 1528.

Niels Jespersens Graduale emne: reformationstiden, religion

Niels Jespersens Graduale (1573) indeholder kirkeårets salmer og melodier samt liturgiske prosasange på latin med førreformatoriske gregorianske melodier.

Haandbog i det evangeliske messeembede sprog: da, emne: messebog, religion, reformationstiden

Haandbog om den rette evangeliske Messe emne: messebog, religion, reformationstiden

Den danske Psalmebog sprog: ældre nydansk, emne: reformationstiden, religion

Hans Thomissøns Den danske Psalmebog indeholder 269 salmer og melodier.