Du har søgt på:

Sprog: Alle
Kategori: Religion

Resultater:
Christian 3.s danske Bibel emne: reformationstiden, religion

Christian 3.s danske Bibel (1550) er den første oversættelse af hele Bibelen til dansk. Den omfatter Det gamle Testamente, De apokryfe Skrifter og Det nye Testamente.

Den danske Psalmebog forfatter: Hans Thomissøn, sprog: ældre nydansk, emne: reformationstiden, religion

Hans Thomissøns Den danske Psalmebog indeholder 269 salmer og melodier.

Det kristelige messeembede forfatter: Claus Mortensen Tøndebinder, sprog: da, emne: reformationstiden, religion, messebog

Den første danske salme- og messehåndbog, udgivet 1528.

Første Mosebog (Thott 8, fol.) sprog: gammeldansk, emne: religion

Håndbog om den rette evangeliske Messe forfatter: Oluf Ulriksen, emne: religion, reformationstiden

empty

Jesu Barndoms Bog (Ghemen, ca. 1508) sprog: gammeldansk, emne: religion

Jærtegns-Postil, Sommerparten (Badius, 1515) forfatter: Christiern Pedersen, sprog: ældre nydansk, emne: religion

nil

Legendefragmenter (Cambr. Add. 3827,1) sprog: gammeldansk, emne: religion

Legendefragmenter (Sth. K48) sprog: gammeldansk, emne: religion

Niels Jespersens Graduale emne: reformationstiden, religion

Niels Jespersens Graduale (1573) indeholder kirkeårets salmer og melodier samt liturgiske prosasange på latin med førreformatoriske gregorianske melodier.

Skriftemålsbøn (Sth. K 48) sprog: gammeldansk, emne: religion