Du har søgt på:

Sprog: Latin

Resultater:
Chronicon forfatter: Radulphus Niger, sprog: latin, emne: historie

empty

Epitafium forfatter: Jens Andersen Beldenak, sprog: latin, emne: skønlitteratur

Gravskrift af og for Jens Andersen, kaldet Beldenak, d. 20.1.1537, biskop i Odense, fødeår ukendt. Død i Lübeck, begravet sammesteds.

Genealogia regum Datie sprog: latin, emne: historie

Fragmentarisk overleveret slægtsfortegnelse over danske konger frem til Erik Plovpenning

Historia Regum Dacie forfatter: Sven Aggesen, sprog: latin, emne: historie

Den tidligst kendte Danmarkshistorie, som kan tilskrives en navngiven forfatter.

Klagedigt forfatter: Jens Andersen Beldenak, sprog: latin

nil

Lejrekrøniken sprog: latin, emne: historie

Kort krønike på latin, skrevet i 1100-tallet om sagnkongerne i Lejre

Lex castrensis sive curie forfatter: Sven Aggesen, sprog: latin, emne: historie

Latinsk version (omkr. 1300) af Vederloven, nedskrevet på dansk i slutningen af 1100-tallet, der gjaldt for kongens hird

Peder Laales Ordsprog (Ghemen, 1506; lemmatiseret) forfatter: [Peder Laale], sprog: latin, gammeldansk, emne: ordsprog

Peder Laales Ordsprog (NKS 813x, 4to) forfatter: [Peder Laale], sprog: latin, gammeldansk, emne: ordsprog

Det ældste danske tekstvidne til denne ordsprogssamling er et håndskrevet fragment der omfatter 40 ordsprogspar på latin og dansk.

Roskildekrøniken sprog: latin, emne: historie

Danmarkshistorie på latin, skrevet ca. 1140 af en gejstlig ved Roskilde Domkirke. Den er det tidligste værk skrevet i Danmark, der fremstiller den danske historie.

Sancti Willelmi abbatis vita et miracula sprog: latin, emne: historie

Helgenbiografi om Vilhelm, ca. 1127-6.4.1203, abbed i Æbelholt Kloster.

Skibbykrøniken forfatter: Poul Helgesen, sprog: latin, emne: historie

Tractatus beati Guillermi sprog: latin, emne: historie

Helgenlegende om abbed Vilhelm af Æbelholt Kloster (ca. 1127-6.4.1203)

Vita et passio sancti Canuti forfatter: Ælnoth, sprog: latin, emne: historie

Helgenlegende om Knud 4. den Hellige (d. 10.7.1086), konge af Danmark fra 1080.

Vita sancti Kanuti sprog: latin, emne: historie

Helgenlegende om Knud 4. den Hellige (d. 10.7.1086), konge af Danmark fra 1080.