Christiern Pedersen

Christiern Pedersen, ca. 1480-16.1.1554, dansk litterat og bogudgiver. Pedersen tog magistergrad i Paris under sit ophold her 1508-15. Som kannik i Lund tilsluttede han sig derpå lutheranerne og var 1526-31 i eksil hos Christian 2., hvorefter han ejede et bogtrykkeri i Malmø 1533-36.

Tekster i tekstnet