Sven Aggesen: Genealogia regum Datie (1185)

Udgiver: (2015)

Redaktion: M.Cl. Gertz
Tilsyn: Dorthe Duncker og Anne Mette Hansen

© 2021 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Statens Humanistiske Forskningsråd og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab