Kvinders Urtegård

Kulturhistorisk baggrund

Den tyske læge og apoteker Eucharius Rösslin udsendte i 1513 en vejledning i fødselshjælp, den første trykte bog i dett emne. Bogen blev hurtigt en stor succes med flere oplag og adskillige oversættelser. Kvinders Rosengård er en temmelig nøjagtig oversættelse heraf. Også Kvinders Urtegård bygger på Rösslins arbejde, idet afsnittene 1-19 i nærværende udgave er uddraget af den tyske bog. De følgende afsnit har andre kilder. Indholdet heri er da også i mindre grad praktisk-obstretisk, men af astrologisk art.