Anonym: Persenober og Konstantianobis (1500)

Udgiver: (2006)

Redaktion: Marita Akhøj Nielsen
Digital version: Thomas Hansen (2020)

© 2020 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Statens Humanistiske Forskningsråd og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab