Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Ja, min egen Ven, idag er det Ystad.

I Landskrone var der meget faa Folk. Til Gengæld igaar i Malmö ‒ under en uhyre Entusiasme ‒ udsolgt i et uhyre Lokale. Jeg gjorde mig megen Umage ‒ i den hemmelige Hensigt at udvide det hjemlige »Terræn« med Staden Malmö for Fremtiden.

»Truppen« bestaaer foruden af mig af to Danserinder og én Danser. (!!) Primaballerina er gift med en Hofpræst og Danseren er Friherre. De danser »Pantomime«.

Man skal opleve meget.

Dette varer en Uge endnu. Frk. Thunes Fortumlethed er tiltagende. Hun tager sin bestandige Tilflugt til kraftige Maaltider, hvoraf hun daglig indtager 5. Til Frokost idag nød hun: 1) et særdeles kraftigt »Smörgåsbord« 2) ½ Hummer 3) 2 store Portioner Lobescowes. Nu sover hun. Stakkel, hun egner sig ikke for Rejser og lever i en evig Forfærdelse og Tumlethed.

Tusind Hilsener til Søster

Herman B.