Steen Steensen Blicher: Ak! hvor forandret! (1828)

Udgiver: (1991)

Redaktion: Esther Schat Kielberg
Digital version: Thomas Hansen (2022)

© 2022 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Kulturministeriet/Kunstrådets fagudvalg for litteratur