Tycho Brahe: Ad Daniam epigramma (1599)

Udgiver: (1927)

Redaktion: J.L.E. Dreyer
Digital version: Zeeberg, P. (2020)
Data engineer: Thomas Hansen

© 2020 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet