Tycho Brahe: De disciplinis mathematicis oratio (dansk) (1574)

Udgiver: (1913)

Redaktion: Zeeberg, P.

Oversættelse ved Zeeberg, P. og Tortzen, C.G.
Data engineer: Thomas Hansen

© 2020 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet