Tycho Brahe: Jacobo Ulfeldio (dansk) (2019)

Udgiver:

Redaktion: Zeeberg, P.

Oversættelse ved Zeeberg, P.

© 2019 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet