af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
forrige næste

Det xv. Capittel.
Om Fistel.

FJstula er en Siuge som vel bekient er / lægis fuldnær met den Lægedom som Kreffuit lægis met / mand brender den met brendendis Lægedomme / paa det mand kand vdtage det haarde oc døde Kiød / Siden skal hullet smøris met Smør / eller andet fet / paa det at Roen som der paa vaaxen er / kand affalde. Der effter renser mand Saaret / oc handler der met lige som met andre Saar som skulle til lægis.