Henrik Smith: Lægebog om kirurgi og sårpleje (1577)

Udgiver: (2006)


Redaktion: Thomas Hansen og Boeck, S.S.

© 2020 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Cand. Pharm. Povl M. Assens Fond