af H.C. Ørsted (1850)   Udgivere: Finn Gredal Jensen og Carl Henrik Koch (2023)   Tekst og udgave
næste

[I]|Aanden i Naturen
2

Naturvidenskaben og Aandsdannelsen

af
H. C. Ørsted

Kjøbenhavn

Forlagt af Universitetsboghandler Andr. Fred. Høst

Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno

1850