Selskabets forord

I 2020 fejres 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. Jubilæet er den aktuelle anledning til at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har ønsket at udgive Ørsteds Aanden i Naturen netop i år. Men udgaven har i mange år stået på selskabets ønskeliste. Aanden i Naturen er et hovedværk i dansk lærdomshistorie, men hidtil har der ikke eksisteret en pålidelig, videnskabelig udgave. Den foreliggende udgave imødekommer dette behov, samtidig med at den gennem en perspektiverende efterskrift og fyldige kommentarer formidler Ørsteds tankeverden for et moderne publikum.

I Aanden i Naturen sammenfatter Ørsted sit naturfilosofiske verdensbillede. Naturlovenes harmoni svarer for ham til fornuften eller Gud. Guldalderens kulturelle ideal var en enhedskultur, en syntese af samfundsliv, religion, kunst, politik og videnskab. Denne enhed præger Aanden i Naturen, der samtidig er båret af Ørsteds stadige bestræbelse på at oplyse sine læsere om naturens indretning og naturvidenskabens landvindinger.

Aanden i Naturen udkom i to bind i 1849-50, kort før Ørsteds død i 1851. Værket har karakter af en antologi og rummer både nyskrevne tekster og tekster som Ørsted tidligere havde udgivet. Udover afhandlinger – nogle af mere populærvidenskabelig karakter end andre – finder man dialoger efter Platons mønster og adskillige taler som Ørsted havde holdt ved forskellige lejligheder. Som en rød tråd gennem det hele går naturvidenskabens nære sammenhæng med æstetik, religion og filosofi.

Vi vil gerne rette en hjertelig tak til Carlsbergfondet, der både generøst og beredvilligt har ydet støtte til denne bogs udgivelse.


Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

København, oktober 2020


Chr. Gorm Tortzen, formand

Anne Mette Hansen, Eva Skafte Jensen, Johnny Kondrup,

Jesper Gehlert Nielsen, Erik Skyum-Nielsen

Karen Skovgaard-Petersen, direktør