H.C. Ørsted: Forsøg over den electriske Vexelkamps Indvirkning paa Magnetnaalen (1820)

Udgiver: (2023)

Redaktion: Finn Gredal Jensen
Tilsyn: Henrik Blicher og Flemming Lundgreen-Nielsen

Data engineer: Thomas Hansen

© 2023 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udgivet med støtte fra: Carlsbergfondet