af Henrik Smith (1577)   Udgivere: Thomas Hansen og Boeck, S.S. (2006)   Tekst og udgave
næste

En skøn Nyttelig
Lægebog indeholdendis mange atskillige skøne oc forfarne Lægedomme / huilcke
som tiene Bartskerrerne / oc dem som ville læge
ferske oc gamle Saar. Disligeste oc om Bad /
Aare ladelse oc Koppe sættelse / oc om de
Lægedomme som findis i Apotecken fale. Fordansket
Aff
Henrick Smid vdi Malmø.
Anno M. D. Lvij.


Prentet i Kiøbenhaffn /
ANNO

1577.