Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Nürnbergerstrasse 36. Berlin. W.

9.8.1907.

Ja, min egen Ven, jeg skal gerne skrive. Men jeg har intet at skrive. Jeg har i de sidste Dage følt mig ret syg. En Sagfører i det kære Fædreland har voldt det. Naa, nu er Sagen bilagt. Men saa har jeg ogsaa fremtidig 1.000 Kroner at betale i Afdrag ‒ ‒ Det er altid Penge, naar alt skal skrives sammen med fem Fingre og en Hjerne, som ikke altid fungerer lige godt..... Albrecht er her stadig. Boer her i Huset (i en anden Etage) men spiser her.... Ja, Frk: Thune kommer til Oktober. Det har jo længe været bestemt. Og hvad der en Gang er bestemt, véd De, er bestemt. Hvad 9 + 9 angaaer, tror jeg, at Enden paa hende brænder efter at komme afsted. Min store Flid foregøgler nu Fru Holst et behageligt Vinter-Eldorado (»men kun som Gæst«, skriver hun: »i Husvæsenet vil jeg ikke blande mig. Jeg vil blot skabe Hygge(!!!)) ‒ jeg vil købe min Søster et Kort til »Zoologisk Have«.

Nu maa De sandelig ikke være mistrøstig. Alle, som har hørt det, skriver, at »Prinsessen« er saa morsom.... Og saa til Jul kommer De herned.

Kalder De dette et Brev? Jeg vil haabe det ‒ for det lovede Svars Skyld. Alle Deres Breve bliver straks tilintetgjorte.

Min Læge er i Karlsbad og min Massør i det sachsiske Schweiz, begge med deres Fruer. Maaske er det derfor, jeg ikke har det saa godt i de sidste Dage.... Min anden Feuilleton blev igaar antaget ved Tageblatt.

Tusind Hilsener til Dem og Paul.

Herman.